Un docent pren una decisió per minut (Max Van Manen)
Un empresari pren cinc decisions diàries importants (Neus sanmartí)


lunes, 26 de marzo de 2012


VALORACIÓ DE LES MEVES COMPETÈNCIES

Escriu dos comportaments, actitud o idees que valores positivament i dos que valores negativament de la teva manera de fer en relació a:
Et pot ajudar revisar el document electrònic P. PERRENOUD (2007). Diez nuevas competencias para ensenyar. Barcelona: Graó


Organitzar situacions d’aprenentatge:

Comportaments favorables: En relació a aquesta competència cal dir que sóc una persona que li agrada organitzar-se la feina per després portar a terme un treball més correcte i adient. I considero que en aquest àmbit és imprescindible organitzar-se degut a la multitud de feina que hi ha que fer fora d’horari amb infants.
També m’agrada molt comentar amb les companyes de feina sobre els aspectes importants de l’aprenentatge dels infants, degut a la falta d’experiència, i m’agrada fer feina per a millorar-ho.

Comportaments a millorar: Suposo que per la falta d’experiència em faria falta millorar l’aspecte de construir i planificar dispositius i seqüències didàctiques. No tardaria en acostumar-me perquè tinc unes grans companyes de feina que m’ajuden molt amb tot allò que no se o que em manca. (Actualment no estic com a tutora però he estat de suport i m’encarrego, juntament amb una altre companya, amb el servei de menjador, vulguis o no també em va bé tots aquests aspectes encara que no ho apliquen de manera directa amb els més petits).

Gestionar la progressió dels aprenentatges:

Comportaments favorables: En relació a la gestió de la progressió dels aprenentatges cal dir que he estat molt temps fent de suport amb els infants i he tingut l’oportunitat de realitzar una observació més directa amb els infants per el paper que em tocava, que no era la tutora de l’aula. He pogut observar l’evolució amb els infants, proposar maneres d’avaluar. Em van donar l’oportunitat d’encarregar-me de l’activitat de les construccions i decidir com ho avaluaria i de quina manera. Em vaig haver d’esforçar per ser la primera vegada però ho vaig treure endavant.

Comportaments/actituds a millorar: Considero que em faria falta millorar la competència més específica que fa relació a “ Establir controls periòdics de competències i prendre decisions de progressió”. El fet de treballar per competències a la gent encara no ho té molt per ma i per això crec que no ho he tractat tant, també dependrà suposo del centre i de la seva manera de fer. És un aspecte que em costaria aplicar.
d
Elaborar dispositius de diferenciació

Comportaments favorables/positius: A l’Escoleta on treballo he tingut l’oportunitat de viure una gran heterogeneïtat dins les aules, per aquest motiu no em faig estranya a l’hora de fer front a la diversitat. M’he acostumat a veure com es fan adaptacions de les activitats per aquelles persones que encara tenen dificultats, a veure com treballen el taller de llenguatge amb les persones nouvingudes, etc.

Comportaments a millorar: La competència específica que pertanyen a l’elaboració de dispositius de diferenciació que em sona mes llunyana seria la “Desenvolupar la cooperació entre alumnes i certes formes simples d’ensenyament mutu”. No se exactament a que es refereix en concret i, per tant, es la que hauria de millorar potser. 
Però respecte a l’existència de nens/es amb greus dificultats, tinc la inseguretat de no saber veure dins l’aula, una vegada exercint de tutora, de l’existència d’un alumne amb dificultats, tinc la por de no adonar-me’n. .
Implicar als alumnes en els seus aprenentatges
Comportaments favorables: Degut a la meva poca experiència he notat que un punt fort que tinc es aquesta, la d’implicar als alumnes en els seus aprenentatges, suposo que es perquè encara soc principiant en aquest àmbit. Un altre aspecte que crec que no se’m donaria malament, ho dic amb aquest sentit ja que encara no he tingut l’oportunitat de posar-ho tot en pràctica, seria el de negociar amb els més petits l’establiment de regles i d’acords, considero que es un aspecte primordial per involucrar als infants en el seu aprenentatge, que hi hagi comunicació a l’hora d’educar.
Comportaments a millorar: Un aspecte que trobo que hauria d’anar molt amb precaució seria el de “oferir activitats de formació opcionals a la carta”, crec que per oferir aquesta tria has de saber molt bé fins on arribar perquè una cosa hem de tenir clara i es que pots donar a triar als infants, però sempre sense perdre l’autoritat que tens com a mestre. I penso que jo, per la manca d’experiència que tinc, potser se me’n podria anar de les mans i perdre aquesta autoritat que tinc i que fossin els infants els qui fessin allò que vulguin.


Treballar en equip

Comportaments favorables: Com ja he dit anteriorment, sóc una persona organitzada i que m’agrada fer les coses com toquen, també m’agrada la iniciativa, aspecte important en aquest àmbit. Per tant, impulsar un grup de treball i fer reunions trobo que no se’m donaria del tot malament. Desprès tal vegada a l’hora de posar-ho en pràctica m’adono compte de mancances que tinc, però això ho dic prèviament.
Comportaments a millorar: un aspecte que s’ha de tenir ben assolit quan treballes juntament amb altre gent és la capacitat per resoldre problemes i conflictes. Encara no se m’ha donat el cas de forma directa, però penso que tothom hauria de millorar aquest aspecte, ja que no tothom fa la feina de la mateixa manera i no hem de ser egoistes pensant que la nostra manera de fer és l’única opció correcte, podem agafar aspectes de tothom per a millorar, però es una tasca que generalment costa a tothom, moltes vegades estem convençuts que ho fem beníssim i que no hi ha altres alternatives.


Participar en la gestió de l’escola

Comportaments favorables: Un aspecte que trobo important per al bon funcionament del centre es l’administració correcte dels recursos del centre. Entenc que són recursos de tipus material. I un altre aspecte que afavoriria una escola de qualitat seria la fomentació d’una escoleta amb tots els seus components (extraescolars, associacions de pares i mares, professors de llengua i cultura d’origen).

Comportaments a millorar: El que em queda una mica més llunyà seria el de l’elaboració i negociació d’un projecte institucional, no ho tinc tant per ma.Informar i implicar als pares

Comportaments positius i negatius: Encara que per la meva forma de ser em costi una mica, sóc bastant tímida al principi amb la gent que no conec, m’agrada molt mantenir i establir una bona relació amb els pares ja que és fonamental establir un vincle per poder compaginar millor l’educació dels més petits. No vol dir que se’m doni bé, ja que hi ha una gran diversitat de famílies i cadascuna té les seves característiques, però es un tema que m’agradaria tenir del tot consolidat, ja que tothom aprèn amb l’experiència, ningú mai ho sap tot.
En aquest apartat ho he posat tot junt els comportaments favorables i a millorar, perquè es un tema que mai acabarem de perfeccionar ja que tothom és diferent, i sempre et trobaràs una gran diversitat de famílies. Sempre l’hauràs d’anar millorant a mesura que et vagis trobant noves famílies d’infants.


Utilitzar les noves tecnologies

Comportaments favorables: L’ utilització de noves tecnologies és un recurs per a complementar la formació i l’aprenentatge dels més petits. Sóc una persona que em duc bé amb aquestes tecnologies, perquè de sempre hi estat familiaritzada.

Comportaments/aspectes a millorar: Jo des de que vaig començar a introduir-me en aquest món de l’educació, sempre he estat treballant en el mateix centre, per tant no he pogut contrastar gaire les diferències i les formes de treballar amb altres centres. Parlo des de la meva experiència en aquest centre. L’economia no ha ajudat gaire a la utilització d’aquestes tecnologies, per tant, les companyes meves no ho han emprat amb els infants. Suposo que quan la situació econòmica millori, seria un dels aspectes a implantar en l’Escoleta ja que oferiria una millor educació.


Afrontar els dilemes i els problemes ètics de la professió

Comportaments/aspectes positius: Com ja he dit en ítems anteriors, l’Escoleta ha viscut molta diversitat i la considero fonamental per contribuir a un desenvolupament global, que els infants entenguin aquesta diversitat com un aspecte normal i comú en les nostres vides, que existeixen varies cultures a part de la pròpia, enriqueix molt el nostre coneixement.  

Aspectes a millorar: Considero que ens hauríem d’anar formant com a mestres i actualitzant-nos per sempre poder oferir el màxim de nosaltres mateixos. Caldria tenir coneixement de com poder fer de mediador davant un problema de qualsevol aspecte.


Organitzar la pròpia formació continua:

Comportaments favorables: L’organització de la pròpia formació contínua és molt important perquè d’aquesta manera sabem d’allà on partim, quins aspectes hem de millorar i poder-nos, així, formar amb més precisió. I saber explicitar les pròpies pràctiques facilita veure quins son els errors o aspectes que hem de millorar en relació amb la nostra professió.
miércoles, 14 de marzo de 2012


Quin tipus de mestre vull ser


A partir d’una pluja d’idees, recull els trets que identifiquen un mestre ideal per a tu.

 El mestre d’Infantil haurà de tenir orelles d’elefant i ulls de mussol, per no perdre’s cap detall del que ocorre a la seva aula
 Considero que no existeix un mestre ideal, cadascú té les seves característiques pròpies i potser ideal per un alumne en concret, però el mestre ideal no existeix. Una persona pot ser més bona o més dolenta en aquest àmbit, però la perfecció no existeix, tothom té defectes que caldria millorar.
Tot i així, una mestre ha de proporcionar als infants seguretat, mitjançant l’afecte i en totes les seves accions. Una mestre ha de ser comprensible i comunicativa tant amb els infants com amb els companys/es de centre i ha de mostrar una actitud cooperativa i de feina amb equip.
Una característica molt important en aquestes edats tant primerenques i en tot l’àmbit d’educació és la paciència que han de mostrar enfront a les situacions més complicades. Crec que també es molt important comunicar-se amb un to de veu estable i harmoniós, si estàs parlant amb un to de veu massa excessiu l’únic que els hi provoques en els infants es un estat de nerviosisme i d’inquietud.
Més trets que identifiquen a una mestre... Hem de ser creatives, innovadores, reflexives en les nostres accions per després poder ser crítics. Nosaltres som models per als infants, per tant, els hi hem de transmetre una actitud motivadora i d’iniciativa enfront a les activitats i a les situacions que es presentin a l’aula.
Com molt bé descriu la cita que surt al principi, el mestre haurà de ser un observador, per veure que passa al seu voltant i poder atendre les necessitats dels infants.


És diferent el perfil d’un mestre de l’etapa de 0-3 que d’un de l’etapa de 3-6? En què és diferent? En què és semblant? Identifica els trets característics de cada un d’ells, en cas que sigui diferent.

No veig que siguin tant diferents, tant els mestres d’un cicle com el del altre haurien de tenir les mateixes característiques generals, tot i que una persona pot tenir els seus punts més forts i d’altres més febles; actitud afectuosa, de respecte, escolta, seguretat...
Són etapes diferents en les quals es treballen coses diferents per tant, un mestre del primer cicle haurà de proporcionar molt d’afecte i seguretat, per exemple, mentre que un mestre de segon cicle, haurà de proporcionar una actitud d’escolta activa, de comunicació i llenguatge. El perfil es una mica diferent i va condicionat per allò que vols aconseguir.

 Quin tipus de mestre hi havia a l’aula on vas realitzar les teves pràctiques de Cicle Formatiu? Semblances i diferències entre el perfil de mestre ideal que has definit i el que vas veure.


Quan jo vaig realitzar les pràctiques del Cicle Formatiu vaig estar a dues aules diferents, per tant, amb dues mestres diferents. Em va agradar poder fer un temps en una aula amb uns infants en concret i desprès passar la resta de les pràctiques dins una altre aula perquè em va poder ajudar a veure realitats diferents; que cada aula és un món.
Les mestres també eren molt diferents tot i que la metodologia empraven la mateixa. En una destacava més l’afecte i en l’altre una bona comunicació, una mestre tenia un to de veu molt regular mentre que l’altre hi havia bastants variacions les quals podies observar quan estava mes enfadada i quan no. Una li agradava molt estar amb les famílies i fer trobades amb els pares/mares i l’altre mantenia el contacte necessari per poder conduir l’ensenyament del infant. Eren diferents però de cadascuna vaig poder aprendre moltes coses.

Quin tipus de mestre vols ser?

M’agradaria ser una mestre que agrades,no? Però com l’ideal no existeix per a ningú, som persones i per tant no som perfectes. Però per l’experiència que duc ja, veig que soc bastant afectiva amb els infants, els escolto molt perquè em contin les seves experiències i sentiments. Però parlant d’un futur m’agradaria formar-me més com a mestre i poder donar a l’abast de totes les famílies tot allò que podrien esperar de mi. M’agradaria ser una persona referent per a les famílies, si tenen un dubte o consulta no dubtin en demanar-m’ho i, principalment, una persona important en l’aprenentatge dels infants.

Ha evolucionat aquest concepte des del primer curs dels estudis de mestre? Com?

Si, ha evolucionat per afegir més coses a tenir en compte. De cada vegada m’adono més compte que els mestres s’han d’anar formant contínuament perquè és una professió que evoluciona i hem d’estar actualitzats per poder oferir un ensenyament de qualitat. És l’únic aspecte que li dono més importància amb el pas del temps, tots els altres aspectes també però aquest amb més importància. 

Competències de l'assignatura

Al llarg d'aquesta assignatura, amb tots els dossiers que realitzem, anirem treballant diverses competències...
Aquestes competències estaran etiquetades en relació a cada activitat que realitzem. Aquí us deixo el llistat de les competències que, a partir d'ara, s'aniran treballant amb totes les activitats.


jueves, 8 de marzo de 2012

Aquest nou bloc anirà destinada a l'assignatura del tercer curs 22023-Reflexió i Innovació Educativa.

És una assignatura que va lligada a les pràctiques d'educació infantil. En el meu cas, provinc del cicle formatiu d'ed. infantil, i ja fa uns anys que les vaig dur a terme. Per tant, les meves tasques a realitzar seran diferents que les companyes que estan cursant actualment les pràctiques.

La finalitat d'aquesta assignatura es reflexionar sobre tot el relacionat amb el període de temps que hem fet a les pràctiques, per exemple, reflexionar sobre les practiques que utilitzen les mestres, les rutines, els hàbits...

Avui, dia 8 de Març, estreno aquest bloc destinat exclusivament a aquesta assignatura. Per tant, avui mateix actualitzaré amb els dos dossiers que tenim fets fins ara.