Un docent pren una decisió per minut (Max Van Manen)
Un empresari pren cinc decisions diàries importants (Neus sanmartí)


jueves, 31 de mayo de 2012

Dossier 31 de Maig

Ja estem arribant a sa recta final d'aquest curs. Desprès de tot aquest temps, en aquesta assignatura, hem estat tractant la importància de la innovació dins els centres escolars. L'itinerari A ens varen mostrar i compartir els seus plans de millora respecte als centres de pràctiques, mentre que l'itinerari B ha estat fent una recerca acurada de plans de millora en xarxa. Ara us present una reflexió, de manera general, dels plans de millora que es varen comentar i que hi ha pels blocs.

viernes, 4 de mayo de 2012

Continua la recerca de plans de millora de l’etapa de 0-3 i fes una proposta sobre com dur a terme un anàlisi dels mateixos.

Un pla de millora que tinc constància de la seva existència però que no està publicat a la web és el que es porta a terme a l’escoleta infantil de Fort de L’eau, escoleta on treballo i vaig fer les pràctiques.
Es un projecte de millora amb l’objectiu de promocionar els patis donant-li un valor més educatiu i de benestar, ja que els infants en el pati es senten bé, experimenten, observen i ho fan de manera més relaxada si ho fan amb contacte amb la natura.

Per dur a terme aquest projecte es van aplicant les coses a poc a poc, a dia d’avui ja han introduït l’hortet, la zona dels arbres fruiters i el de les plantes aromàtiques.

Per exemple, en el cas de l’hortet, els infants de 2-3 anys, van cada setmana amb petit grup i s’encarreguen de posar aigua, observar com creixen els aliments i, quan arriba l’hora de collir-los, ells amb l’ajuda de la mestre, són els encarregats de realitzar-ho.  Desprès amb els aliments que han sembrat, fan diferents receptes. Per exemple, el dia que varen recollir les patates, es va fer una truita de patata on ells en varen menjar.

D’aquesta manera tan simple s’està donant importància a l’esforç que requereix tot aquest procés i ajuda als infants a veure don surten els aliments que, després, ells mengen.

La dinàmica per dur a terme aquestes activitats amb els infants, considero que és la correcte, el fet de desdoblar el grup. Anar a l’hortet amb petit grup facilita el treball ja que l’hortet no es de dimensions molt grans i, a part d’això, es pot atendre millor als infants i l’explicació que se’ls hi fa, la comprenen millor.

Aquí deixo unes quantes fotografies de l’hortet:
PLANS DE MILLORA 0-3 ANYS

Feu una recerca en xarxa de Plans de Millora de l'etapa 0-3; pengeu l'enllaç al bloc amb una petita ressenya.
Aquesta activitat proposada de fer una recerca de plans de millora de l’etapa de 0-3, per a mi, ha estat una tasca una mica complicada perquè no és fàcil trobar-ne i, sobretot, trobar-ne que estiguin actualitzats i recents. El perquè no ho se, penso que és una etapa prou important com perquè la comunitat educativa que n’hi està dintre faci tot el possible per mantenir aquesta etapa actualitzada i a l’altura.

Un dels plans que he pogut trobar pertany al Govern de les Illes Balears, no m’he anat gaire enfora del nostre territori.


Aquesta pla està organitzat i classificat en diferents apartats que consideren que són importants dins l’educació de 0-3 anys. Dins cada apartat s’explica, breument, el perquè es vol incidir en cadascun d’ells.

Activitats de suport a la criança
La finalitat primordial de les activitats de suport a la criança és incidir en la millora de la qualitat de vida dels infants, promoure els seus drets i vetllar per les seves necessitats, mitjançant uns espais de trobada amb la seva família i l'acompanyament de professionals de l'educació.

Formació de professionals nous
Acreditació d'experiències laborals
Agrupaments modulars
Cicles formatius

Acompanyament en el procés D'implantació del IEPI  
La implantació del primer cicle d'educació infantil comporta un procés complex, des de tots els àmbits. És per això que el IEPI ofereix un servei d'ajuda i assessorament al llarg del tot el procediment de creació i de consolidació d'aquest servei, tan via telefònica, com a través de la pàgina web.

Creació i consolidació de places de 0-3 anys  
La Conselleria d'Educació i Cultura, en les seves actuacions prioritàries, contempla el foment de l'oferta d'una xarxa d'escoles infantils públiques de les Illes Balears que doni resposta, en matèria educativa, als infants de 0-3 anys.

Gestió dels EAP ( Equip d'atenció primerenca)
En el marc del desenvolupament del Pla per a l'Educació de la Primera Infància, els equips d'atenció primerenca esdevenen dinamitzadors territorials en tasques d'orientació i suport als centres d'educació infantil i a les famílies amb infants menuts, especialment en matèria d'atenció a la diversitat.

Pla Integral d'atenció primerenca de les illes balears  
Amb el Pla es pretén millorar l'atenció que necessiten tots els infants de les Illes Balears que presenten dificultats en el desenvolupament, independentment de l'origen, el tipus i el grau de dificultats.

En l'àmbit social, s'estableix un programa sobre atenció primerenca, l'òrgan responsable del qual és la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, amb la col·laboració de les Conselleries d'Educació i Cultura i de Salut i Consum.