Un docent pren una decisió per minut (Max Van Manen)
Un empresari pren cinc decisions diàries importants (Neus sanmartí)