Un docent pren una decisió per minut (Max Van Manen)
Un empresari pren cinc decisions diàries importants (Neus sanmartí)


jueves, 31 de mayo de 2012

Dossier 31 de Maig

Ja estem arribant a sa recta final d'aquest curs. Desprès de tot aquest temps, en aquesta assignatura, hem estat tractant la importància de la innovació dins els centres escolars. L'itinerari A ens varen mostrar i compartir els seus plans de millora respecte als centres de pràctiques, mentre que l'itinerari B ha estat fent una recerca acurada de plans de millora en xarxa. Ara us present una reflexió, de manera general, dels plans de millora que es varen comentar i que hi ha pels blocs.

viernes, 4 de mayo de 2012

Continua la recerca de plans de millora de l’etapa de 0-3 i fes una proposta sobre com dur a terme un anàlisi dels mateixos.

Un pla de millora que tinc constància de la seva existència però que no està publicat a la web és el que es porta a terme a l’escoleta infantil de Fort de L’eau, escoleta on treballo i vaig fer les pràctiques.
Es un projecte de millora amb l’objectiu de promocionar els patis donant-li un valor més educatiu i de benestar, ja que els infants en el pati es senten bé, experimenten, observen i ho fan de manera més relaxada si ho fan amb contacte amb la natura.

Per dur a terme aquest projecte es van aplicant les coses a poc a poc, a dia d’avui ja han introduït l’hortet, la zona dels arbres fruiters i el de les plantes aromàtiques.

Per exemple, en el cas de l’hortet, els infants de 2-3 anys, van cada setmana amb petit grup i s’encarreguen de posar aigua, observar com creixen els aliments i, quan arriba l’hora de collir-los, ells amb l’ajuda de la mestre, són els encarregats de realitzar-ho.  Desprès amb els aliments que han sembrat, fan diferents receptes. Per exemple, el dia que varen recollir les patates, es va fer una truita de patata on ells en varen menjar.

D’aquesta manera tan simple s’està donant importància a l’esforç que requereix tot aquest procés i ajuda als infants a veure don surten els aliments que, després, ells mengen.

La dinàmica per dur a terme aquestes activitats amb els infants, considero que és la correcte, el fet de desdoblar el grup. Anar a l’hortet amb petit grup facilita el treball ja que l’hortet no es de dimensions molt grans i, a part d’això, es pot atendre millor als infants i l’explicació que se’ls hi fa, la comprenen millor.

Aquí deixo unes quantes fotografies de l’hortet:
PLANS DE MILLORA 0-3 ANYS

Feu una recerca en xarxa de Plans de Millora de l'etapa 0-3; pengeu l'enllaç al bloc amb una petita ressenya.
Aquesta activitat proposada de fer una recerca de plans de millora de l’etapa de 0-3, per a mi, ha estat una tasca una mica complicada perquè no és fàcil trobar-ne i, sobretot, trobar-ne que estiguin actualitzats i recents. El perquè no ho se, penso que és una etapa prou important com perquè la comunitat educativa que n’hi està dintre faci tot el possible per mantenir aquesta etapa actualitzada i a l’altura.

Un dels plans que he pogut trobar pertany al Govern de les Illes Balears, no m’he anat gaire enfora del nostre territori.


Aquesta pla està organitzat i classificat en diferents apartats que consideren que són importants dins l’educació de 0-3 anys. Dins cada apartat s’explica, breument, el perquè es vol incidir en cadascun d’ells.

Activitats de suport a la criança
La finalitat primordial de les activitats de suport a la criança és incidir en la millora de la qualitat de vida dels infants, promoure els seus drets i vetllar per les seves necessitats, mitjançant uns espais de trobada amb la seva família i l'acompanyament de professionals de l'educació.

Formació de professionals nous
Acreditació d'experiències laborals
Agrupaments modulars
Cicles formatius

Acompanyament en el procés D'implantació del IEPI  
La implantació del primer cicle d'educació infantil comporta un procés complex, des de tots els àmbits. És per això que el IEPI ofereix un servei d'ajuda i assessorament al llarg del tot el procediment de creació i de consolidació d'aquest servei, tan via telefònica, com a través de la pàgina web.

Creació i consolidació de places de 0-3 anys  
La Conselleria d'Educació i Cultura, en les seves actuacions prioritàries, contempla el foment de l'oferta d'una xarxa d'escoles infantils públiques de les Illes Balears que doni resposta, en matèria educativa, als infants de 0-3 anys.

Gestió dels EAP ( Equip d'atenció primerenca)
En el marc del desenvolupament del Pla per a l'Educació de la Primera Infància, els equips d'atenció primerenca esdevenen dinamitzadors territorials en tasques d'orientació i suport als centres d'educació infantil i a les famílies amb infants menuts, especialment en matèria d'atenció a la diversitat.

Pla Integral d'atenció primerenca de les illes balears  
Amb el Pla es pretén millorar l'atenció que necessiten tots els infants de les Illes Balears que presenten dificultats en el desenvolupament, independentment de l'origen, el tipus i el grau de dificultats.

En l'àmbit social, s'estableix un programa sobre atenció primerenca, l'òrgan responsable del qual és la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, amb la col·laboració de les Conselleries d'Educació i Cultura i de Salut i Consum.

sábado, 14 de abril de 2012


Recerca de Bones practiques

TÍTOL
Reciclem amb el més petits
Centre:
Escola bressol municipal La marina
Localitat:
Viladecans


Aquesta pràctica realitzada a una escola bressol de Viladecans, vol conscienciar als infants i famílies de la importància del procés de reciclatge i, alhora, potenciar i adquirir aquest hàbit al centre escolar per, desprès, poder-ho seguir aplicant amb les famílies.

Per poder introduir aquesta rutina es passaran per diverses etapes; en primer lloc, una titella anomenada “L’ànec reciclador” els hi farà una presentació sobre aquest tema, explicant-los de la seva importància. En segon lloc, es presentaran els contenidors on es reciclaran els diferents materials que, prèviament, ells hauran portat de casa seva (iogurts, paper, ampolla de vidre, etc). Seguidament, els infants desprès de berenar i dinar podran reciclar els productes, ells mateixos, en els respectius contenidors facilitats a la seva altura dins l’aula. I,finalment, la tercera activitat serà la realització d’un compost de la matèria orgànica que s’utilitza tant a l’hora del berenar com l’hora del dinar. Aquest compost l’aprofiten per dipositar-lo a l’hort a la primavera i poder plantar herbes aromàtiques, enciams i fesols.Considero que és una bona pràctica ja que és important conscienciar als més petits d’aquest hàbit tant important. Els més petits ho comencen a fer com un joc que els hi agrada, he tingut la oportunitat d’aplicar-ho en el meu centre, i els hi encanta. Estaria molt bé que totes les escoles poguessin aplicar aquesta practica a les seves aules.  
TÍTOL
L’hort a l’escola: interacció escola/família/entorn
Centre:
CEIP Viladecans III
Localitat:
Viladecans

La creació d’un hort en una escola és una proposta que ja s’està posant bastant en practica, són molts centres que ho comencen a aplicar. És una proposta destinada a donar importància a l’espai exterior que es disposa per així poder oferir un aprenentatge més proper a la natura i més actiu per part dels infants, ja que seran ells mateixos els qui veuran de ben a prop tot aquest procés.

Aquesta pràctica la podrà gaudir tot el centre de Viladecans. La metodologia que s’utilitzarà serà fer grups heterogenis d’alumnes de P3 i P4, on cada grup realitzarà la mateixa activitat per, així, intentar que tots els infants puguin plantar, sembrar, regar i treure les males herbes de l’hort.


En aquest centre tindran a la seva disposició dues parcel·les; una anirà destinada a plantar plantes aromàtiques (romaní, espígol, lavanda...) per poder conèixer el seu nom, les seves olors i totes les seves característiques. Mentre que a l’altre parcel·la plantaran productes de temporada amb planter o llavors per, desprès, poder experimentar una amanida o altres plats.

Els objectius que es cerquen amb aquesta practica és,entre d’altres, sensibilitzar als infants sobre l’entorn proper per poder-ho manipular i experimentar, involucrar a les famílies en la creació de l’hort creant una cooperació entre família i escola. I, com a objectiu important, potenciar i crear els hàbits de treball sistematitzats i endreçats: cavar, sembrar, plantar, regar, recollir...

Personalment, he triat aquesta practica perquè es bo que els infants puguin veure en primera persona el procés que requereix el fet de poder tenir a casa una sèrie d’aliments, d’aquesta manera, amb la creació i la cura d’un hort, s’adonen compte que, quan tenim uns aliments a casa, aquests han d’haver estat cuidats per una sèrie de persones.


  
TÍTOL
L’aquari
Centre:
Escola Montserratina
Localitat:
Viladecans


Recreació d’un ecosistema aquàtic d’aigua calenta a l’escola. Aquesta practica es porta a terme a l’escola Montserratina de Viladecans per donar importància al medi natural i als éssers vius. Aquests es tracten al llarg de tots els cicles, però mai s’ha tingut l’oportunitat de poder-ho vivenciar en primera persona dins una escola.

Aquesta practica involucra a tots els nivells de l’escola, des dels més petits als més grans, distribuint-se les tasques d’acord amb les edats ja que per exemple els més grans són els encarregats de vigilar i controlar l’aigua de l’aquari, tasca que seria complicada i abstracta per als més petits.

El centre ha creat un bloc per poder penjar totes les activitats, fotografies, informacions etc relacionades amb la practica de l’aquari, perquè totes les famílies ho puguin seguir i veure l’evolució. El bloc és el següent. http://laquari.blogspot.com/

Els objectius que es persegueixen amb aquesta practica són els següents: Participar en l’elaboració, realització i avaluació dels projectes relacionats amb  aspectes rellevants de l’entorn natural, amb la conservació del medi ambient, un altre objectiu important és utilitzar la llengua com a eina per poder,desprès, explicar i comunicar als demes infants totes les experiències que es viuen amb l’aquari.Aquesta tercera practica l’he escollit perquè considero que es important veure a l’infant com un subjecte actiu en el seu procés d’aprenentatge, sent ell mateix el qui va descobrint i aprenent coses noves, experimentant i aprenent dels possibles errors que faci.

Les tres practiques han coincidit ser de la mateixa població de Catalunya, però de centres diferents. La pàgina don he extret aquesta informació és la següent, on hi ha un llistat de pràctiques educatives:


ANEM A BEURE AIGUA!

La pràctica d’anar a beure aigua s’ha començat a aplicar a una escoleta anomenada Escola Nova de palma de Mallorca en una aula de 2-3 anys. La metodologia d’aquesta practica consisteix en donar llibertat i autonomia als infants en relació aquest hàbit. Fins ara, s’havia marcat un horari on el/la mestre donava l’aigua als infants, amb gots de plàstic i tots ells asseguts i esperant el seu torn. Varen voler canviar la metodologia i fer-ho de tal manera que els infants tinguin a la seva disposició una safata amb gots de vidre, una gerra amb aigua i un drapet per eixugar l’aigua si queia. Els infants, de manera autònoma, es podien anar a abocar aigua quan tinguessin la necessitat.


Per poder dur a terme aquesta rutina es va destinar un petit espai de l’aula i està present durant tota la jornada per poder donar-los llibertat als més petits per accedir-hi quan tinguin set.
Pel que es pot observar en les fotografies, són infants responsables, autònoms i amb bastant precaució ja que quan se’ls hi cau aigua, agafen el drapet i ho eixuguen. Per les observacions que he pogut fer, no criden a la mestre per dir-los que se’ls ha caigut l’aigua, sinó que són ells mateixos qui prenen la decisió d’eixugar-ho.

Els objectius que es persegueixen són:
  •  Fomentar l’autonomia dels infants en vers a les activitats més quotidianes
  • Propiciar moments de relació amb els infants
  • Desenvolupar el valor de compartir i d’ajuda entre els iguals
  • Donar prioritat a les necessitats dels infants en vers als horaris establerts
  • Potenciar la concentració alhora de realitzar l’acció
Els aprenentatges que promou són...
  • Un aprenentatge actiu de les accions quotidianes, són ells mateixos els qui la porten a terme sense ajuda dels adults
  • Un aprenentatge on prenguin consciència de les seves accions, ja que si es cau aigua ho hauran d’eixuga

Les àrees que es treballen amb aquesta practica son...
  • Area de llenguatge, comunicació i representació
  • Area de coneixement de si mateix i autonomia personal
Considero que el centre, i la mestre en concret, deuen estar satisfets en portar a terme aquesta practica, pel que es veu en les fotografies els infants ho fan de manera autònoma i de manera bastant responsable. Aquesta pràctica requereix molta preparació prèvia, ja que els alumnes han de prendre consciència del que es fa i perquè es fa. Primer s’ha de començar a donar aigua on ells mateixos agafin els gots, encara que siguin de plàstic, i a mesura que van adquirint aquest hàbit començar a introduir els gots de vidre.


Els principis o les concepcions que sustenten aquesta pràctica es basen en l’aprenentatge actiu dels infants, on aquest sigui el protagonista del seu propi aprenentatge. Amb aquesta rutina, ells van agafant confiança en ells mateixos, responsabilitat de les seves accions, etc. 

En el meu centre de pràctiques aquesta rutina o hàbit no es portava a terme, el que es feia era desprès del berenar i quan entraven del pati, s’asseien i se’ls hi donava aigua. Potser seria una opció per aplicar-ho, perquè els infants comencin a esser més autònoms.