Un docent pren una decisió per minut (Max Van Manen)
Un empresari pren cinc decisions diàries importants (Neus sanmartí)


viernes, 4 de mayo de 2012


PLANS DE MILLORA 0-3 ANYS

Feu una recerca en xarxa de Plans de Millora de l'etapa 0-3; pengeu l'enllaç al bloc amb una petita ressenya.
Aquesta activitat proposada de fer una recerca de plans de millora de l’etapa de 0-3, per a mi, ha estat una tasca una mica complicada perquè no és fàcil trobar-ne i, sobretot, trobar-ne que estiguin actualitzats i recents. El perquè no ho se, penso que és una etapa prou important com perquè la comunitat educativa que n’hi està dintre faci tot el possible per mantenir aquesta etapa actualitzada i a l’altura.

Un dels plans que he pogut trobar pertany al Govern de les Illes Balears, no m’he anat gaire enfora del nostre territori.


Aquesta pla està organitzat i classificat en diferents apartats que consideren que són importants dins l’educació de 0-3 anys. Dins cada apartat s’explica, breument, el perquè es vol incidir en cadascun d’ells.

Activitats de suport a la criança
La finalitat primordial de les activitats de suport a la criança és incidir en la millora de la qualitat de vida dels infants, promoure els seus drets i vetllar per les seves necessitats, mitjançant uns espais de trobada amb la seva família i l'acompanyament de professionals de l'educació.

Formació de professionals nous
Acreditació d'experiències laborals
Agrupaments modulars
Cicles formatius

Acompanyament en el procés D'implantació del IEPI  
La implantació del primer cicle d'educació infantil comporta un procés complex, des de tots els àmbits. És per això que el IEPI ofereix un servei d'ajuda i assessorament al llarg del tot el procediment de creació i de consolidació d'aquest servei, tan via telefònica, com a través de la pàgina web.

Creació i consolidació de places de 0-3 anys  
La Conselleria d'Educació i Cultura, en les seves actuacions prioritàries, contempla el foment de l'oferta d'una xarxa d'escoles infantils públiques de les Illes Balears que doni resposta, en matèria educativa, als infants de 0-3 anys.

Gestió dels EAP ( Equip d'atenció primerenca)
En el marc del desenvolupament del Pla per a l'Educació de la Primera Infància, els equips d'atenció primerenca esdevenen dinamitzadors territorials en tasques d'orientació i suport als centres d'educació infantil i a les famílies amb infants menuts, especialment en matèria d'atenció a la diversitat.

Pla Integral d'atenció primerenca de les illes balears  
Amb el Pla es pretén millorar l'atenció que necessiten tots els infants de les Illes Balears que presenten dificultats en el desenvolupament, independentment de l'origen, el tipus i el grau de dificultats.

En l'àmbit social, s'estableix un programa sobre atenció primerenca, l'òrgan responsable del qual és la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, amb la col·laboració de les Conselleries d'Educació i Cultura i de Salut i Consum.

No hay comentarios:

Publicar un comentario